Bez kategorii

Mieszkania i domy z licytacji

Cena wywoławcza podana w czasie licytacji komorniczej jest często bardzo zaniżona i w dużym stopniu odbiega od wartości lokalu. Zwycięzca licytacji staje się właścicielem mieszkania lub innej nieruchomości bez obciążenia na hipotece. Problemy pojawiają się wtedy, gdy zakupi on dane lokum z niechcianymi lokatorami.

Nowe przepisy utrudniające uzyskanie kredytu hipotecznego generują coraz większą liczbę osób biorących udział w licytacjach komorniczych. Organizowane są one coraz częściej ze względu na panujący kryzys i utratę pracy przez dużą ilość ludzi. Gdy jest pewne, że lokator nie będzie w stanie spłacić kredytu rozpoczyna się procedura egzekucyjna. Bazuje ona na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego i działań komorniczych.

Nieruchomość nabyta na licytacji nie jest bardziej ryzykowana niż kupno na przykład mieszkania do osób trzecich. Wartość obiektu wystawianego na aukcję wycenia rzeczoznawca majątkowy. Cena wywoławcza za mieszkanie lub dom nie może być mniejsza niż trzy czwarte całej oszacowanej sumy. W razie drugiej licytacji cena spada do dwóch trzecich wartości i jest to najniższa kwota, za jaką można nabyć nieruchomość. O licytacji możemy dowiedzieć się dzięki specjalnym tablicom umieszczanym w sądach rejonowych poszczególnych miast. Informacje o nowych nieruchomościach przeznaczonych na licytację pojawiają się co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem. Możemy również skorzystać z Internetu, gdzie także są one zamieszczane. Dzięki nim dowiemy się, o jakie mieszkanie lub dom chodzi, jaka jest ich cena wywoławcza i kiedy można je obejrzeć.